Mmmm..... cookies...

27. januar 2020

Grønt lys til ny sortering

De nye affalds-øer i Brøndby Boligselskabs afdeling 606 Hallingparken lige numre og 609 Bøgelunden er klar til brug.

Beboerne har modtaget sorteringsvejledning og må gerne gå i gang med at benytte de nye affalds-øer. Sorteringsvejledningen kan også findes her.

Eventuelle spørgsmål angående sorteringen kan rettes til gårdmændene.

Skakterne bliver lukket i begyndelsen af 2020. Beboerne får yderligere information om, hvornår det sker.