Mmmm..... cookies...

9. august 2022

Plan for renovering af højhus præsenteret

Etageplan afdeling 606

Planen for renoveringen i Brøndby Strand Parkerne har ligget stille i nogle år, fordi den skulle vente på nedrivningen af de 5 østligste højhuse. Nu er der atter sat gang i processen med HP4 (Helhedsplan 4), som renoveringen hedder.

I første omgang er det højhusene, der skal renoveres. Derfor var beboerne i Brøndby Boligselskabs afdeling 606 Hallingparken inviteret til et informationsmøde i Café Perlen den 29. juni 2022.

Mødet var det første i en række møder. På et ekstraordinært afdelingsmøde, der er planlagt til at finde sted i efteråret 2022, skal beboerne stemme om planen for renoveringen af højhuset. Inden da vil der være endnu et informationsmøde.

Renoveringen er stadigvæk under planlægning. Derfor var det ikke alle spørgsmål, der kunne besvares på mødet i juni. I løbet af efteråret 2022 vil flere ting falde på plads, og beboerne får mere information.

På informationsmødet fortalte formanden for Brøndby Boligselskab, Michael Buch-Barnes, om baggrunden for HP4. Arbejdet blev sat i gang for 10 år siden og resulterede i visionen om Grønby Strand. I 2015 sagde et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 606 ja til at arbejde videre med planen.

Planen har som sagt ligget stille i et stykke tid, og der er også ting, der har ændret sig. Derfor er det nødvendigt at få den godkendt igen.

Claes Helmersen, der er sagsarkitekt fra det rådgivende ingeniørfirma Sweco, fortalte om, hvad der skal ske i lejlighederne i højhuset. Han understregede, at der kan ske ændringer undervejs.

 

Facader/nye vinduer:

Udvendigt kommer der:

 • Nye facader
 • Nye vinduer
 • Nyt vinduesparti mod altan
 • Ny glasinddækning på altan
 • Solceller i brystningen på sydsiden

Der blev på mødet bl.a. spurgt til brystningerne, der får samme størrelse efter renoveringen.

 

Badeværelser:

På badeværelserne kommer der:

 • Nyt gulv og nye vægfliser
 • Ny sanitet – f.eks. toiletkumme og håndvask
 • Ny belysning

Selv om der nogle steder er ret nye fliser på badeværelset, er det nødvendigt at skifte dem ud. Nye rørføringer betyder nemlig, at der skal lægges ny vådrumsmembran.

En af deltagerne påpegede, at de eksisterende stik på badeværelserne er 380 volts stik, og at det ville være rart at få almindelige 240 volts stik ved renoveringen.

En anden beboer efterspurgte installationer og plads til tilslutning af vaskemaskine. Det kommer der ifølge planen.

Beboernes bemærkninger og ønsker blev noteret, så de kan tages med i overvejelserne om det arbejde, der skal udføres.

 

Gulve:

 • Nye trægulve i værelser, stue, entré og gang.
 • Linoleumsgulv i køkken


Installationer:

 • Nye vand- og varmerør
 • Energimålere
 • Opdateret behovsstyret ventilationssystem
 • Nye el-installationer 

Der blev spurgt til, om der kommer nyt køkken ved renoveringen. Det gør der ikke. De nye rør kan kræve, at et skab skal tages ud, men det genmonteres.

 

Tidsplan

Det er planen, at Brøndby Boligselskabs 4 højhuse skal renoveres ét ad gangen. Man begynder med de 2 højhuse i afdeling 607 Hallingparken. Højhuset i 606 Hallingparken bliver det tredje i rækken – forventeligt i 2027-2028. Det vil tage cirka 1,5 år at renovere højhuset. Det betyder dog ikke, at der skal arbejdes inde i alle lejemål i så lang tid (se under Genhusning).

Idéen med at tage højhusene ét ad gangen er, at processen kan optimeres, jo større erfaring der er med det arbejde, der skal udføres.

 

Genhusning

Et spørgsmål, der helt naturligt fylder meget blandt beboerne, er, hvad der skal ske med dem, mens det omfattende arbejde står på. På informationsmødet fortalte projektchef Brian Hartmann fra Lejerbo om den strategi for genhusning, man arbejder med. Også her blev det understreget, at den endelige plan ikke er klar endnu.

Genhusningen sker i den periode, hvor arbejdet inde i lejemålet gør det umuligt at bo der. Det er, når gulvet tages op, og badeværelset renoveres. Det er ikke alle lejemål, der genhuses på samme tid. Det vil sige, at beboerne vil opleve renovering af f.eks. facade samt nogle rørføringer, mens de er i boligen. Det arbejde vil kræve adgang til lejemålene i et eller andet omfang.

Meningen er at skaffe genhusningsboliger i Brøndby Boligselskabs egne lejemål så vidt, det er muligt. Der kan også blive tale om at supplere med pavilloner i det grønne område mellem Hallingparken og Ulsøparken.

Genhusningen inkluderer flytning og opmagasinering af ejendele, men beboerne skal som udgangspunkt selv pakke deres ting ned. Der vil dog være individuelle forhold, der kan gøre sig gældende. Nogle har også særlige behov i forhold til genhusning. Det kan f.eks. være i forhold til husdyr og gangbesvær.

Det er meningen, at der skal ansættes en genhusningskonsulent, der skal planlægge genhusningen i detaljer og se på individuelle behov hos de enkelte beboere.

Under genhusningen betaler man sin normale husleje.

 

Huslejen efter renoveringen

Renoveringen er støttet af Landsbyggefonden, der finansierer en stor del af arbejdet via et fordelagtigt lån til afdelingen. Renoveringen er beregnet til at give en gennemsnitlig huslejestigning for lejlighederne i højhuset på 2,9%. Budgettet for renoveringen er lagt i 2019, og derfor er der forbehold for ændringer i den angivne huslejestigning på grund af det ustabile verdensmarked.