Mmmm..... cookies...

24. august 2021

Totalrådgivning på renovering af højhuse sendt i udbud

Et af de store skridt på vej mod renoveringen af Brøndby Boligselskabs fire højhuse i Ulsøparken og Hallingparken i Brøndby Strand er taget. Opgaven med totalrådgivning i forbindelse med renoveringen er sendt i udbud. Totalrådgiveren skal styre projektet med hensyn til tid, kvalitet og økonomi.

I første omgang skal der udvælges 5 ansøgere, der udfylder kriterierne for at kunne byde på opgaven. Udvælgelsen lægger vægt på de byggetekniske kvalifikationer hos ansøgerne, men den lægger også vægt på evnen til at indgå i et samarbejde, der blandt andet involverer beboerdemokratiet.

Når de 5 udvalgte tilbudsgivere er fundet, skal de give deres bud på løsningen af opgaven samt prisen. Der er 4 kriterier for udvælgelse af vinderen af udbuddet. Af de 4 kriterier er det pris, der vægter højst med 40 %. De øvrige 3 kriterier er organisation/bemanding, proces og præsentation af de kvalitative beskrivelser. De vægter med 20 % hver.

Beboerdemokrater fra Brøndby Boligselskabs byggeudvalg deltager i præsentationen af de kvalitative bestemmelser. Her skal de 5 tilbudsgivere præsentere deres tilgang til organisation/bemanding og processen – kort sagt, hvordan de har tænkt sig at gribe opgaven an.

Ifølge planen for renoveringen indgås kontrakten med totalrådgiveren i 1. kvartal 2022. Derpå skal der udarbejdes et projektforslag, som skal godkendes af beboerne i de berørte afdelinger. Det er sat til at ske i 1. kvartal 2023. Derefter følger entreprise-udbud, inden selve renoveringsarbejdet går i gang – formentlig i 2. halvår 2024.