Mmmm..... cookies...

3. september 2020

Ja til kulturlaboratorium

Turning Tables

De afgivne stemmer ved urafstemningen om et midlertidigt kulturlaboratorium i Hallingparken er talt op.

Resultatet blev:

Ja: 110 stemmer

Nej: 27 stemmer

Blanke: 5 stemmer

Ugyldige: 2 stemmer

I alt 72 lejemål ud af de 217 i afd. 606 Hallingparken lige numre havde stemt. Det giver en stemmeprocent på 33.

Stemmerne blev optalt af et stemmeudvalg, der bestod af afdelingsformand Michael Buch-Barnes og forvaltningskonsulent Jack Havmand. Kontrollant var Annette Jönsson, afdelingsformand i afd. 607.

Arbejdet med at etablere det midlertidige kulturlaboratorium på området nord for Robinson-legepladsen går dermed videre. Næste fase handler om godkendelse hos relevante myndigheder, herunder Brøndby Kommune.